Boligfelt

Boligfelt


Enebolig på Tollnes

Gbnr.: 221/2485
Adresse: Rabbenkroken 9B, 3740 Skien
Status: Under oppføring
Tilgjengelighet: Til salgs
BRA: 131,5 kvm
BYA: 83,6 kvm
Areal tomt: 498 kvm
Pris: Kommer (nøkkelferdig)

Se situasjonskart

Se tegning for plan og snitt

Se fasadetegning

Boligfelt Langangen, Porsgrunn kommune

Ca. 35 leiligheter
Ca. 30 eneboligtomter

Reguleringsplan godkjent mai 2017.

Forventet oppstart av veg, vann og kloakk høst/vinter 2017/18

Se illustrasjon for tomter

Enebolig på Nenset i Skien

Gbnr. 221/2484

Adresse: Østre Lensmannsveg 9B, 3736 Skien

Status: Under oppføring

Tilgjengelighet: Reservert

BRA: 168,0 kvm

BYA: 110,6 kvm

Areal tomt: 511,6 kvm

Pris: kr. 3 950 000,- (nøkkelferdig)

Se fasadetegning

Se tegning for plan og snitt

Se situasjonskart

Tomannsbolig i Skoglivegen (Strømdalsåsen) – 1 solgt!

Selges via Eiendomsmegler1 avd. Skien. FINN-kode: 98137739 og 98137740

Adresse: Skoglivegen 52 A og B, Skien

BRA pr. leilighet: 122,5 m2

Status: Ferdigattest

Pris pr. leilighet: kr. 3.490.000,-

Se fasadetegning

2 stk eneboliger i Lundedalen – Begge solgt.

Eneboligene ligger i hhv. Adjunkt Arentz gate 48 B og Byfogd Paus gate 27 B. Dette er to like boliger (speilvendte) med carport og stor takterrasse. Huset i Byfogd Paus gate er solgt.

Status: Innflytningsklart oktober/november 2017.

Pris pr. enebolig: kr. 4.900.000,-

Se fasadetegning

Se kart

Se profiler

11 eneboligtomter Alvestadtunet, Skien kommune

  • 11 stk. eneboligtomter i Skien kommune, Klyveveien 113
  • Byggeklart høsten 2017

Tomt 1-8 er flate jordtomter for hus med kjeller eller plate på mark.

Tomt 9-11 er skrå jordtomter for hus med underetasje eller hybelleilighet.

Se kart

Tomtnr. 1

693 kvm

30% BYA

Pris: 690 000,-

Status: –


Tomtnr. 2

670 kvm

30% BYA

Pris: 690 000,-

Status: –


Tomtnr. 3

691 kvm

30% BYA

Pris: 690 000,-

Status: –


Tomtnr. 4

672 kvm

30% BYA

Status: Solgt


Tomtnr. 5

681 kvm

30% BYA

Status: Solgt


Tomtnr. 6

634 kvm

30% BYA

Pris: 690 000,-

Status: –


Tomtnr. 7

650 kvm

30% BYA

Pris: 690 000,-

Status: –


Tomtnr. 8

654 kvm

30% BYA

Pris: 690 000,-

Status: –


Tomtnr. 9

716 kvm

25% BYA

Pris: 690 000,-

Status: Reservert


Tomtnr. 10

723 kvm

25% BYA

Pris: 690 000,-

Status: –


Tomtnr. 11

736 kvm

25% BYA

Pris: 690 000,-

Status: Solgt