Boligfelt

Boligfelt


Enebolig på Tollnes

Gbnr.: 221/2485
Adresse: Rabbenkroken 9B, 3740 Skien
Status: Under oppføring
Tilgjengelighet: Til salgs
BRA: 131,5 kvm
BYA: 83,6 kvm
Areal tomt: 498 kvm
Pris: Kommer (nøkkelferdig)

Se situasjonskart

Se tegning for plan og snitt

Se fasadetegning

Boligfelt Langangen, Porsgrunn kommune

Ca. 35 leiligheter
Ca. 30 eneboligtomter

Reguleringsplan godkjent mai 2017.

Forventet oppstart av veg, vann og kloakk høst/vinter 2017/18

Se illustrasjon for tomter

11 eneboligtomter Alvestadtunet, Skien kommune

  • 11 stk. eneboligtomter i Skien kommune, Klyveveien 113
  • Byggeklart høsten 2017

Tomt 1-8 er flate jordtomter for hus med kjeller eller plate på mark.

Tomt 9-11 er skrå jordtomter for hus med underetasje eller hybelleilighet.

Se kart

Tomtnr. 1

693 kvm

30% BYA

Pris:

Status: –


Tomtnr. 2

670 kvm

30% BYA

Pris:

Status: –


Tomtnr. 3

691 kvm

30% BYA

Pris:

Status: –


Tomtnr. 4

672 kvm

30% BYA

Status: Solgt


Tomtnr. 5

681 kvm

30% BYA

Status: Solgt


Tomtnr. 6

634 kvm

30% BYA

Pris:

Status: –


Tomtnr. 7

650 kvm

30% BYA

Pris:

Status: –


Tomtnr. 8

654 kvm

30% BYA

Pris:

Status: –


Tomtnr. 9

716 kvm

25% BYA

Pris:

Status: Reservert


Tomtnr. 10

723 kvm

25% BYA

Pris:

Status: –


Tomtnr. 11

736 kvm

25% BYA

Pris:

Status: Solgt